Årsmöte 2018

 
Föreningsstämma i Ulebergs Samfällighetsförening lördagen den 12 maj 2018

Plats: Församlingshemmet, Hunnebostrand
Tid: Klockan 09.00 – kaffe serveras från 08.30

Kallelse har mailats ut till samtliga medlemmar. I mailet finns även styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisning för 2017 samt förslag till budget för 2018 och resultatprognos 2018-2021 samt beslutsförslag till punkt 18. Begäran om utökning av tomt på Söders Väg.
 
Välkomna!
 
Ulebergshamn den 18 april 2018
Styrelsen
 

Kommentera gärna: