Årets städdag

Samfällighetsföreningen hade städdag 14/10. Det var hyggligt många som bidrog med att röja i de olika områdena inom samfällighetsföreningen. Det var även ett antal som röjde runt tennisbanan vilket var behövligt.

Dagen avslutades med gemensam fika och en extra föreningsstämma.
 

Kommentera gärna: